פרטי חבר בורסה

בנק דיסקונט לישראל בע"מ        

www.discountbank.net
מנכ"ל: גב' לילך אשר טופילסקי
כתובת: מגדל דיסקונט, קומה 15, רחוב יהודה הלוי 23 תל-אביב 6513601
טלפון: 03-5145582
פקס: 03-5171674