פרטי חבר בורסה

בנק דיסקונט לישראל בע"מ        

www.discountbank.net
מנכ"ל: מר אורי לוין
כתובת: מגדל דיסקונט, קומה 15, רחוב יהודה הלוי 23 תל-אביב 6513601
טלפון: 03-5145582
פקס: 03-5171674