תחום האחריות הסביבתית, חברתית ותאגידית - ESG

תחום האחריות הסביבתית, החברתית והתאגידית (ESG) תפס בשנים האחרונות תאוצה בארץ ובעולם, הן בקרב החברות הציבוריות והן בקרב המשקיעים המתייחסים כיום בהשקעותיהם, גם להיבטים של אחריות תאגידית וחברתית.

מחקרים רבים מצביעים על היתרונות של חברות המתייחסות לנושאי האחריות התאגידית, בין היתר, הגברת השקיפות של פעילותן, הקטנת סיכונים לטווח הארוך, ובמיוחד עקב שינוי האקלים, החלטות שקולות יותר בזכות גיוון בהנהלה ודירקטוריון, מיעוט התערבויות של הרגולטורים בפעילותן, ועוד.

למגזר העסקי יש תרומה כלכלית וחברתית עצומה למשק וגם אחריות ערכית. המשקיעים בעולם ובישראל, הן הגופים המוסדיים והן ציבור המשקיעים הפרטיים, מחפשים השקעות בחברות אשר מביאות פתרונות מתאימים בנושאי סביבה וחברה וכן השקעות בחברות המדווחות על פעילותן בתחום האחריות התאגידית, סביבה וחברה.

משקיעים זרים מגלים עניין הולך וגדל בשוק המניות הישראלי, והבורסה במקביל עושה מאמצים רבים על מנת להעצים את המגמה ולהביא משקיעים זרים להיחשף יותר לחברות הנסחרות בת"א. על מנת למשוך משקיעים זרים, על החברות לעמוד בסטנדרטיים בינלאומיים, לרבות מבחינת ההתייחסות לנושאי אחריות תאגידית.

הבורסה לניירות ערך, כבית של הכלכלה הישראלית, רואה חשיבות רבה בקידום תחום ה-ESG  בקרב החברות הציבוריות. כחלק ממאמציה להגביר את המודעות ולקדם את הנושא בקרב המשקיעים והחברות הנסחרות בבורסה ולאפשר חשיפה קלה לחברות המפרסמות דו"ח אחריות תאגידית וחברתית, ריכזנו עבורכם בהמשך את רשימת החברות הבורסאיות המפרסמות דו"חות ESG.

בנוסף, מרוכזים כאן פרטים אודות מדדי ה- ESG שהשיקה הבורסה:
- מדד מעלה - כולל מניות של חברות ציבוריות המדורגות בדירוג "מעלה" לאחריות תאגידית.
- מדד ת"א קלינטק- כולל את כל המניות הנכללות בתתי-הענפים קלינטק ואנרגיה מתחדשת.
- מדד ת"א-125 אקלים נקי - כולל את כל מניות ת"א-125 ללא מניות של תאגידים פוסיליים  כפי שקבעה "עמותת חיים וסביבה".   

לרשימת החברות הנסחרות שפרסמו דו"ח ESG >

 

שאלון אחריות תאגידית (ESG)

על מנת לקדם את תחום ה- ESG בקרב החברות הנסחרות, הבורסה בת"א מפרסמת  לראשונה שאלון בנושא אחריות תאגידית לחברות הנסחרות, זאת במטרה להרחיב את מעגל החברות הנסחרות המתייחסות לנושא ה- ESG, ולאפשר למשקיעים לקבל יותר מידע סביב תחום זה, בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם.

השאלון פותח בשיתוף עם חברת גוד ויז'ן, המעניקה שירותי ייעוץ בתחום האחריות התאגידית, ומיועד לחברות שטרם פרסמו דו"ח אחריות תאגידית. השאלון הופק לאחר בחינה של שאלונים דומים המקובלים בעולם והתאמתו לחברות הנסחרות בבורסה בת"א.  בנוסף מצורף גם מילון מונחים בסיסי, על מנת  להקל על חברות שאינן בקיאות בנושא, ולאפשר לחברות למלא אותו באופן ממוקד, קל ונגיש. 

החברות תוכלנה למלא את השאלון ולפרסם אותו באתר החברה  והבורסה תעדכן את הקישורים לדוח באתר הבורסה, בדף המתייחס לפעילות החברות במסגרת ה- ESG-כך שהמשקיעים יוכלו להיחשף בקלות לפעילות החברה בתחום זה.
השאלון באנגלית וכולל מגוון שאלות בשלושת תחומי ה- ESG. החברות מתבקשות לענות על השאלון באופן הבא:

  • על חלק מהשאלות יש לענות "כן" או "לא".
  • על חלק מהשאלות יש לענות בנתון מספרי מדוייק.
  • מכיון שחלק מהשאלות לא מיועדות לכל סוגי החברות - ניתן לענות עליהן "לא רלבנטי".

יש להדגיש כי מילוי השאלון אינו תחליף לפרסום דו"ח אחריות תאגידי מלא.
למשלוח קישור לשאלון באתר החברה ולפרטים נוספים נא לפנות ל- esg@tase.co.il


לשאלון ESG כקובץ Word

לחצו כאן למילון מונחים ל-ESG באנגלית