פרטי חבר בורסה

Barclays Bank PLC        

www.barclays.com
מנכ"ל: מר אילן פז
כתובת: בנין פלטינום, רחוב הארבעה 21 תל-אביב 6473921
טלפון: 03-6238600
פקס: 03-6238666