פרטי חבר בורסה

בנק לאומי לישראל בע"מ        

www.leumi.co.il
מנכ"ל: מר חנן שמואל פרידמן
כתובת: בית לאומי, רחוב יהודה הלוי 34 תל-אביב 6513616
טלפון: 076-8858111
פקס: 076-8859732