פרטי חבר בורסה

בנק לאומי לישראל בע"מ        

www.leumi.co.il
מנכ"ל:  מר חנן שמואל פרידמן
כתובת: רחוב יהודה הלוי 34, בית לאומי, תל-אביב 6513616
טלפון: 076-8858111
פקס: 076-8859732