אקורד (1A)י 10/90
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05131545 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    68.5
מנהל הקרן נאמן הקרן
איילון קרנות נאמנות בע"מ יובנק חברה לנאמנות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 1A
כותרת על :  אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית :  אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
כותרת משנית :  אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מניות : 1 - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח : A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:117.01
מחיר פדיון:117.01
 
 נכון ל- 29/02/2024 ***
 תשואה מיום קודם 0.24% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 1.20% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.93% 
 תשואה 12 חודשים (%) 9.18% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.86 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 0.750% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן