שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
04/08/201960%104,267,472חצי שנתי103010טטעמטיב טעם18/07/2019
04/08/201910%37,426,662חצי שנתי106013אבלןאביב ארלון18/07/2019
04/08/201935%55,614,418חצי שנתי111013קנשרקנאשור18/07/2019
04/08/201960%184,424,654חצי שנתי126011גלובגזית גלוב18/07/2019
04/08/201960%9,519,696חצי שנתי127019מבשממבטח שמיר18/07/2019
04/08/201910%14,449,343חצי שנתי130013זנכלזנלכל18/07/2019
04/08/201910%19,605,798חצי שנתי134015מקסממקסימה18/07/2019
04/08/201910%58,879,565חצי שנתי136010להבלהב18/07/2019
04/08/201960%5,551,901חצי שנתי142018תדאהתדאה18/07/2019
04/08/201910%4,053,672חצי שנתי149013גולדגולד18/07/2019
04/08/201910%493,835חצי שנתי150011חרוןחירון18/07/2019
04/08/201935%1,027,527חצי שנתי155036מנרבמנרב18/07/2019
04/08/201935%2,189,523חצי שנתי156018מלתםמלם תים18/07/2019
04/08/201960%6,793,416חצי שנתי161018וואןוואן טכנולוגיות18/07/2019
04/08/201945%3,699,256חצי שנתי168013נטונטו אחזקות18/07/2019
04/08/201935%88,799,762חצי שנתי169011פוטפורמולה ויז'ן18/07/2019
04/08/201910%1,932,759חצי שנתי174011אנטראינטרגאמא18/07/2019
04/08/201910%12,660,304חצי שנתי175018אבאאיביאי בית השק18/07/2019
04/08/201920%5,360,000חצי שנתי180018אנגלשאנגל שלמה18/07/2019
04/08/201980%294,402,152חצי שנתי198010כלכלכלכלית ירושלים18/07/2019
04/08/201980%154,440,249חצי שנתי199018פרסטפורסייט18/07/2019
04/08/201925%194,631,152חצי שנתי200014ליעפלוינסקי עופר18/07/2019
04/08/201980%32,730,484חצי שנתי208017נאוינאוי18/07/2019
04/08/201935%18,197,800חצי שנתי209015אילוןאיילון18/07/2019
04/08/2019100%38,248,139חצי שנתי216010וסמקוויטסמוק18/07/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן