שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
05/05/201960%104,267,472חודשי103010טטעמטיב טעם18/04/2019
05/05/201910%37,426,662חודשי106013אבלןאביב ארלון18/04/2019
05/05/201925%51,325,305חודשי111013קנשרקנאשור18/04/2019
05/05/201960%184,626,796חודשי126011גלובגזית גלוב18/04/2019
05/05/201960%9,519,696חודשי127019מבשממבטח שמיר18/04/2019
05/05/201910%14,449,343חודשי130013זנכלזנלכל18/04/2019
05/05/201910%19,605,798חודשי134015מקסממקסימה18/04/2019
05/05/201910%58,210,558חודשי136010להבלהב18/04/2019
05/05/201960%5,551,901חודשי142018תדאהתדאה18/04/2019
05/05/201910%4,053,672חודשי149013גולדגולד18/04/2019
05/05/201910%493,835חודשי150011חרוןחירון18/04/2019
05/05/201935%1,027,527חודשי155036מנרבמנרב18/04/2019
05/05/201935%2,189,523חודשי156018מלתםמלם תים18/04/2019
05/05/201945%6,793,416חודשי161018וואןוואן טכנולוגיות18/04/2019
05/05/201945%3,699,256חודשי168013נטונטו אחזקות18/04/2019
05/05/201935%88,128,016חודשי169011פוטפורמולה ויז'ן18/04/2019
05/05/201910%1,932,759חודשי174011אנטראינטרגאמא18/04/2019
05/05/201910%12,660,304חודשי175018אבאאיביאי בית השק18/04/2019
05/05/201925%5,360,000חודשי180018אנגלשאנגל שלמה18/04/2019
05/05/201980%294,402,152חודשי198010כלכלכלכלית ירושלים18/04/2019
05/05/201980%153,101,403חודשי199018פרסטפורסייט18/04/2019
05/05/201925%194,631,152חודשי200014ליעפלוינסקי עופר18/04/2019
05/05/201980%32,730,484חודשי208017נאוינאוי18/04/2019
05/05/201935%18,197,800חודשי209015אילוןאיילון18/04/2019
05/05/2019100%38,248,139חודשי216010וסמקוויטסמוק18/04/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן