הבורסה מתאימה את שעות המסחר במניות ונגזרים לשווקים הבינלאומיים

הודעה לעיתונות
28/02/2013
 
  • ​בתקופות בהן הייתה חפיפה בשעות המסחר עם ארה"ב בשנת 2012 חל גידול במחזורי המסחר בבורסה
  • המסחר במניות ובנגזרים בימים ב'-ה' יסתיים ב-17:30, ובימי ראשון ב-14:30
  • לא תשתנה שעת סיום המסחר המסחר באג״ח ומק״מ
  • תוספת שבועית של 45 דקות למשך המסחר במניות ונגזרים וקיצור של 4 שעות במסחר באג"ח ומק"מ
 
דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו היום (יום חמישי ה-28.2.2013) לשנות את שעות המסחר בבורסה. מטרת השינוי היא לקרב את שעות הפעילות במניות ובנגזרים בתל-אביב לשעות הנהוגות בבורסות מובילות באירופה, וליצור חפיפה חלקית עם המסחר בניו-יורק.
 
בחודשים האחרונים בחן סגל הבורסה את השינויים במחזורי המסחר בבורסה בתקופות בהן הייתה חפיפה חלקית בשעות המסחר בין הבורסה  בתל-אביב לבורסות באירופה ובארה"ב. הבדיקה העלתה כי בתקופת החפיפה הראשונה (חודש מרץ 2012) עלו מחזורי המסחר במניות כ-15%  ובתקופת החפיפה השנייה (אוקטובר 2012) עלו מחזורי המסחר במניות למעלה מ-30%. הבדיקה נטרלה ימי מסחר שהיו עלולים לעוות את התוצאות כמו ימי פקיעה, ימי ראשון בהם אין מסחר בעולם, ימי מסחר בחול המועד וכן ימים שבהם הבורסות בארה"ב היו סגורות.
 
לא נצפה שינוי במחזורי המסחר בשווקי האג"ח בתקופות החפיפה.
 
עיקרי השינוי:
- דחיית מועד תחילת המסחר בכל ניירות הערך ב-15 עד 25 דקות;
- דחיית מועד סיום המסחר במניות ונגזרים בשעה (ל-17:30) בימים ב' עד ה'.
- הקדמת מועד סיום המסחר בכל ניירות הערך בשעתיים (ל-14:30) ביום א'.
 
מועדי סיום המסחר בשווקי האג"ח ומק"מ לא יוארכו.
 
שינויים אלה יביאו לתוספת שבועית של 45 דקות במסחר במניות ונגזרים ולקיצור של כ 4 שעות באג"ח ובמק"מ.
סגל הבורסה בחן את הנושא בשיחות עם פעילי שוק במטרה לגבש הצעה אשר תתמקד אך ורק בשינויים אשר יתרמו ישירות לעלייה במחזורי המסחר.
 
השינוי עליו החליט הדירקטוריון צפוי לתרום  לגידול במחזורי המסחר במניות, לגידול בפעילות שחקני ארביטראז' מקומיים וזרים, לשיפור בנזילות המניות הכלולות במדדים המובילים בכלל ובמניות הדואליות בפרט ולהפיכת הבורסה לאטרקטיבית יותר למשקיעים זרים.
 
השארת מועד סיום המסחר באג"ח ומק"מ ללא שינוי, כמו גם קיצור יום המסחר בימי א' יצמצמו מאד את העלויות ואת אי הנוחות של הפעילים בשוק כתוצאה מהשינוי.
 
השינוי בשעות המסחר צפוי  להיכנס לתוקפו במחצית הראשונה של חודש אפריל.
 
השינוי טעון אישור רשות ניירות ערך.
 
מצ"ב טבלת שעות המסחר החדשות.
עיקרי השינויים המוצעים בלוח הזמנים למסחר 
שוק
שעת התחילה של שלב:
המצב הקיים
המצב המוצע לימים
ב' עד ה'
סה"כ השינוי היומי
המצב המוצע לימי א'
סה"כ השינוי
מניות
טרום פתיחה
09:00
09:10
הארכה של
50 דקות, מתוכם 45 דקות בשלב הרציף
09:10
קיצור של 130 דקות, ושל
135 דקות בשלב הרציף
הפתיחה
09:45 – 09:46[1]
10:00 – 10:01
10:00 – 10:01
טרום הנעילה
16:14 – 16:15
17:14 – 17:15
14:14 – 14:15
הנעילה
16:24 – 16:25
17:24 – 17:25
14:24 – 14:25
אג"ח, מק"מ ומוסדיים
טרום פתיחה
09:00
09:10
קיצור של 10 דקות והארכת טרום הפתיחה ב-25 דקות, על חשבון השלב הרציף
09:10
קיצור של 130 דקות, ושל
145 דקות בשלב הרציף
הפתיחה
09:30 – 09:31
09:55 – 09:56
09:55 – 09:56
טרום הנעילה
16:14 – 16:15
16:14 – 16:15
14:14 – 14:15
הנעילה
16:24 – 16:25
16:24 – 16:25
14:24 – 14:25
נגזרים
פתיחה
09:30
09:45
הארכה של 40 דקות
09:45
קיצור של 140 דקות
סיום
16:40
17:35
14:35
 
[1]במניות היתר שלב הפתיחה מתקיים בשעה 10:15, ולא מוצע לשנות זאת.