עדכון הרכב מדד תל-דיב החל מה-17 במרץ, 2013

הודעה לעיתונות
10/03/2013