הבורסה משיקה שני מדדים חדשים: ת"א-SME150 ות"א-רימון המדדים החדשים נותנים חשיפה לכלכלה הישראלית ולמגוון רחב של חברות ותחומי פעילות

הודעה לעיתונות
03/04/2017
 
​דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו ביום ה' (30.3) השקת שני מדדים חדשים: ת"א-SME150 ות"א-רימון - מדדים הכוללים מספר גדול של מניות ונועדו לאפשר השקעה בסל מניות גדול ובעל פיזור רחב.

להלן פירוט אודות המדדים:

ת"א-SME150
מורכב מ-150 מניות הנכללות במדדים ת"א-90 ות"א-SME60. במדד נכללות מניות גדולות ובינוניות בלבד. אין במדד מניות הכלולות במדד ת"א-35 ולא מניות הכלולות במדד ת"א-צמיחה. 
תקרת המשקל למניה במדד היא אחידה - כ-0.67%, כך שפיזור המניות במדד רחב מאוד ולכן החשיפה למניה מסוימת, נמוכה יחסית. במדד יש מעט חברות גלובליות ולכן הוא מותאם גם למשקיעים המעוניינים להשקיע בחברות שעיקר פעילותן קשור לכלכלה הישראלית.
מדד הבסיס להשקה יהיה זהה למדד ת"א-90 ב-07.05.2017.

ת"א-רימון
מדד שמורכב מכל מניות הרימון (כ-220 מניות). מניות הנכללות במדד זה נדרשות לעמוד בתנאי סף מחמירים שמותאמים לבניית מדדי הדגל. מאפייני מדד זה סולידיים ודומים למאפייני מדד ת"א-SME150, אלא שבו נכללות גם המניות הכלולות במדד ת"א-35.
תקרת המשקל במדד היא 1%, וגם כאן, המשמעות שהפיזור במדד רחב מאוד והחשיפה למניה מסוימת, נמוכה יחסית. 
מדד זה, מותאם למשקיעים שמעוניינים בחשיפה לתיק השוק של מניות בשלות באופן יחסי ואינו כולל את המניות הקטנות יותר (בשונה ממדד ת"א-AllShare שהוא מדד שוק מקיף שכולל גם את המניות הקטנות).
מדד בסיס להשקה יהיה זהה למדד ת"א-All Share ב-07.05.2017
המדדים יושקו ב-7 במאי, 2017 שהוא מועד העדכון החודשי של מדדי המניות.

רובי גולדנברג, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים: "השקת המדדים החדשים מתאפשרת כעת הודות לרפורמה במדדי המניות של הבורסה שהחלה לפני כחודשיים. המדדים החדשים יאפשרו מעקב והשקעה בסל מניות מהשורה הראשונה בבורסה ובפיזור רחב מאוד, מה שיאפשר השקעה במדדים אלו תוך הפחתה משמעותית של החשיפה למניה בודדת".