הבורסה משיקה מדד חדש: תל בונד שקלי-50 המדד יכלול את 50 סדרות האג"ח הישראליות הגדולות הנכללות במדד תל בונד-שקלי. המדד לא יכלול אג"ח זרות ועל פי הערכות הבורסה צפויים ביקושים גבוהים למדד.

הודעה לעיתונות
23/07/2017
 
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום ה' (20.7.17) השקת מדד חדש: תל בונד שקלי-50, בו יכללו 50 סדרות האג"ח הגדולות ביותר שהונפקו על-ידי חברות ישראליות שהתאגדו בישראל או על ידי חברות זרות בעלות זיקה לישראל והנכללות במדד תל בונד-שקלי.

מבדיקה שערכה הבורסה עם פעילים בשוק ההון עולה כי קיים ביקוש למדד תל-בונד פרימיום המבוסס על סדרות אג"ח שקליות גדולות של חברות שהתאגדו בישראל או בעלות זיקה לישראל, הנסחרות בבורסה. במדד תל בונד שקלי-50 יכללו סדרות אג"ח בדירוג גבוה, בהתאם לקריטריון הדירוג של האג"ח הכלולות במדד תל בונד-שקלי (A מינוס ועד AAA).

בתל בונד שקלי-50 נקבע קריטריון פיזור רחב. תקרת משקל לסדרת אג"ח תהא 3% ולכל מנפיק יהיו לכל היותר 3 סדרות אג"ח במדד (כלומר תקרת משקל מקסימלית למנפיק - 9%).

מדד זה צפוי להיות מדד בנצ'מרק לתיק השקעות סולידי והוא רלוונטי במיוחד למשקיעים בעלי תיאבון נמוך לסיכון המעוניינים במדד עמוק ומפוזר וכן למשקיעים מוסדיים המעוניינים במדד אג"ח שקליות של סדרות גדולות בעלות סחירות גבוהה.

בנוסף, המדד צפוי לזכות לביקושים מצד משקיעים המעוניינים להשקיע במדד תל בונד-שקלי, ללא אג"ח זרות. משקלן של האג"ח הזרות במדד תל בונד-שקלי הקיים, עומד על כ-20% ונמצא במגמת עלייה. מדד שקלי שיורכב מאג"ח ישראליות בלבד יאפשר למשקיעים לקבוע הקצאה של אג"ח מקומיות שאינה משתנה בהתאם לשינויים במשקל האג"ח הזרות במדד.

המוצרים העוקבים אחרי מדדי הבנ'צמרק המובילים: תל בונד שקלי, תל בונד-20 ותל בונד-60, זוכים לביקושים גבוהים בקרב המשקיעים. תל בונד-שקלי הוא המדד הפופולארי ביותר מבין מדדי תל-בונד עם היקף השקעות של כ-9 מיליארד ש"ח. היקף ההשקעות על מדד תל בונד-20 הוא כ-8.5 מיליארד ש"ח והיקף ההשקעות על מדד תל בונד-60 חצה את ה-7 מיליארד ש"ח.
 
על פי סימולציה שערכה הבורסה, נכון לתחילת חודש יולי 2017 (הסימולציה נערכה ב- 18.6.2017), שווי השוק של המדד עומד על כ-51.3 מיליארד ₪. המדד כולל  38 מנפיקים ומשקל המנפיק הגדול (מזרחי) הוא 9%. התשואה הפנימית המשוקללת ברוטו של המדד היא 2.23% והמח"מ המשוקלל עומד על – 4.5 שנים.

המדד יושק ב- 20 באוגוסט 2017. המועד הקובע לקביעת סדרות האג"ח שיכללו במדד יהיה תום יום המסחר ב-10 באוגוסט 2017.