1996

תאריך

מספר

מחזור 

מחזור

מספר

 

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

חוזים

 

ממוצע

בחוזים

במונחי

פתוחים

 

 

עתידיים

נכס בסיס

מקסימלי

 

 

 

(אלפי ש"ח)

לתקופה

1995

6

23

459

374

1996

1

9

183

658

ינואר

5

20

431

464

פברואר

3

29

631

641

מרץ

3

28

581

658

אפריל

1

5

96

326

מאי

1

3

74

337

יוני

0

1

22

64

יולי

1

1

21

79

אוגוסט

0

0

1

8

ספטמבר

0

0

8

10

אוקטובר

1

10

203

237

נובמבר

0

0

2

238

דצמבר

0

2

35

23