1998

תאריך

מספר

מחזור 

מחזור

מספר

 

עסקאות

ממוצע

 ממוצע

חוזים

 

ממוצע

בחוזים

במונחי

פתוחים

 

 

עתידיים

נכס בסיס

מקסימלי

 

 

 

(אלפי ש"ח)

לתקופה

1995

6

23

459

374

1996

1

9

183

658

1997

0

1

22

161

1998

2

27

808

2,904

ינואר

0

0

0

0

פברואר

0

0

0

0

מרץ

1

5

152

112

אפריל

0

0

0

344

מאי

3

35

1,101

655

יוני

0

7

234

149

יולי

0

0

2

149

אוגוסט

0

0

0

0

ספטמבר

0

0

0

0

אוקטובר

9

135

3,778

1,966

נובמבר

3

50

1,517

2,126

דצמבר

7

101

3,080

2,904