שווי החזקות ציבור

2012

אוקטובר 2012      htm   xls

ספטמבר 2012      htm   xls

אוגוסט 2012      htm   xls

יולי 2012      htm   xls

יוני 2012      htm   xls

מאי 2012      htm   xls

אפריל 2012      htm   xls

מרץ 2012      htm   xls

פברואר 2012      htm   xls

ינואר 2012      htm   xls

2011

דצמבר 2011      htm   xls

נובמבר 2011      htm   xls

אוקטובר 2011      htm   xls

ספטמבר 2011      htm   xls

אוגוסט 2011      htm   xls

יולי 2011      htm   xls

יוני 2011      htm   xls

מאי 2011      htm   xls

אפריל 2011      htm   xls

מרץ 2011      htm   xls

פברואר 2011      htm   xls

ינואר 2011      htm   xls

2010

דצמבר 2010      htm   xls

נובמבר 2010      htm   xls

אוקטובר 2010      htm   xls

ספטמבר 2010      htm   xls

אוגוסט 2010      htm   xls

יולי 2010      htm   xls

יוני 2010      htm   xls

מאי 2010      htm   xls

אפריל 2010      htm   xls

מרץ 2010      htm   xls

פברואר 2010      htm   xls

ינואר 2010      htm   xls

2009

דצמבר 2009      htm   xls

נובמבר 2009      htm   xls

אוקטובר 2009      htm   xls

ספטמבר 2009      htm   xls

אוגוסט 2009      htm   xls

יולי 2009      htm   xls

יוני 2009      htm   xls

מאי 2009      htm   xls

אפריל 2009      htm   xls

מרץ 2009      htm   xls

פברואר 2009      htm   xls

ינואר 2009      htm   xls

2008

דצמבר 2008:      htm   xls

נובמבר 2008:      htm   xls

אוקטובר 2008:      htm   xls

ספטמבר 2008:      htm   xls

אוגוסט 2008:      htm   xls

יולי 2008:      htm   xls

יוני 2008:      htm   xls

מאי 2008:      htm   xls

אפריל 2008:      htm   xls

מרס 2008:      htm   xls

פברואר 2008:      htm   xls

 

 

ינואר 2008:      htm   xls

2007

דצמבר  2007:      htm   xls

נובמבר  2007:      htm   xls

אוקטובר  2007:      htm   xls

ספטמבר  2007:      htm   xls

אוגוסט  2007:      htm   xls

יולי  2007:      htm   xls

יוני  2007:      htm   xls

מאי  2007:      htm   xls

אפריל  2007:      htm   xls

מרס  2007:      htm   xls

פברואר 2007:      htm   xls

ינואר 2007:      htm   xls

2006

דצמבר2006:      htm  xls

נובמבר 2006:      htm  xls

אוקטובר 2006:      htm  xls

ספטמבר 2006:      htm  xls

אוגוסט 2006:      htm  xls

יולי 2006:      htm  xls

יוני 2006:      htm  xls

מאי 2006:      htm  xls

אפריל  2006:      htm  xls

מרס  2006:      htm  xls

פברואר 2006:    htm   xls

ינואר 2006:      htm   xls

2005

דצמבר 2005:           htm   xls

ספטמבר 2005:         htm   xls

יוני 2005:                htm   xls

מרס 2005:               htm   xls