מדדים לתשואה כוללת במניות ובהמירים

 
2012 

2011 
 
2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 PDF File

2004 PDF File

2003 PDF File
 
2002 
 
2001 
 
2000