מדדים לתשואה כוללת באיגרות חוב

לתצוגה חדשה של לוח נתונים, לחץ כאן.
 
2012 

2011 
 
2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
 
2004 
 
2003 
 
2002 
 
2001 
 
2000