מדדים לתשואה כוללת באיגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד לפי תקופות לפדיון

לתצוגה חדשה של לוח נתונים, לחץ כאן.
 
2012 

2011 
 
2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
 
2004 
 
2003 
 
2002 
 
2001 
 
2000