התפתחות מספר החברות הבורסאיות

2012 

2011 

2010 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
 
2004 
 
2003 
 
2002 
 
2001 
 
2000