גיוס נטו בקרנות סל וקרנות נאמנות

 

גיוס נטו בקרנות סל

גיוס נטו בקרנות סל, 2019 עד שנה נוכחית
(במיליוני ש""ח)
שנה PDF XLS
2021 (86Kb) (15Kb)
2020 (89Kb) (16Kb)
2019 (112Kb) (14Kb)

גיוס נטו בקרנות נאמנות

גיוס נטו בקרנות נאמנות, לסוגיהן, 1999 עד השנה הנוכחית (במיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)