סקירה שבועית 18-22 באוקטובר 2009

תנודתיות רבה אפיינה את שבוע המסחר השלישי של חודש אוקטובר, בבורסה בתל-אביב. עליות השערים שאפיינו את השבועות האחרונים נמשכו עד אמצע השבוע ולאחר מכן נרשמו ירידות.

 

מדד ת"א-25, נותר השבוע כמעט ללא שינוי, לאחר עלייה של כ-59% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 גם כן ללא שינוי, ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-133% מתחילת השנה, בזכות עליות חדות במניות החברות הקשורות למציאת הגז בשני קידוחים ימיים מול חופי ישראל.

 

מניות חברות הנדל"ן הגדולות עלו ב-1.5% השבוע, בעוד מניות חברות הפיננסים ומניות התל-טק, ירדו בכ-1.5%.

 

"בנק דיסקונט" - שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס השבוע, באמצעות חברת בת, כ-165 מיליון דולר באמצעות הנפקה של איגרות חוב לציבור. מתחילת השנה גייס הסקטור הבנקאי כ-2.8 מיליארד דולר - כ-40% מסך הגיוסים בשוק איגרות החוב של הסקטור העסקי.

 

ממשלת ישראל גייסה השבוע כ-260 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח. מתחילת השנה גייסה הממשלה בשוק איגרות החוב המקומי כ-14.8 מיליארד דולר, גבוה במעט מהסכום שגויס על-ידה בכל שנת 2008.

 

מנתוני הלשכה לסטטיסטיקה, שהתפרסמו השבוע, עולה כי נמשכת הירידה בשיעור האבטלה במשק – שהגיע לכ-7.6% באוגוסט לעומת 7.9% בחודשים אפריל-מאי 2009.