סקירה שבועית 25-29 באוקטובר 2009

שבוע המסחר האחרון של חודש אוקטובר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-2%, נותר גבוה בכ-56% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 שירד השבוע בכ-1% ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-132% מתחילת השנה, בזכות עליות חדות במניות החברות הקשורות למציאת הגז בשני קידוחים ימיים מול חופי ישראל.

 

בלטו השבוע מניות מדד תל-טק 15 ומניות חברות הפיננסים הגדולות עם ירידה של כ- 2%- 2.5%, ואילו מניות חברות הנדל"ן הגדולות, נותרו ללא שינוי.

 

השבוע נחתמה עסקה למכירת השליטה בחברת התקשורת "בזק", שמניותיה כלולות במדד ת"א-25. במסגרתה, תמכור קבוצת המשקיעים "אייפקס-סבן-ארקין" את החזקותיה, כ-30.6%, בתמורה לכ-1.8 מיליארד דולר, לחברת "סמייל 012"  - חברה בת של "אינטרנט זהב" שמניות שתיהן נסחרות בת"א וגם ב-NASDAQ.

 

ממשלת ישראל גייסה השבוע כ-270 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח. מתחילת השנה גייסה הממשלה בשוק איגרות החוב המקומי כ-15 מיליארד דולר, גבוה במעט מהסכום שגויס על-ידה בכל שנת 2008.

 

בעקבות ירידה של כ-0.3% בשיעור האינפלציה במשק, בחודש ספטמבר, הותיר נגיד בנק ישראל את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.75% גם בחודש נובמבר.