סקירה שבועית 1-5 בנובמבר 2009

שבוע המסחר הראשון של חודש נובמבר, בבורסה בתל-אביב, התאפיין במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25 שנותר ללא שינוי השבוע, עדיין גבוה בכ-55% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 שירד השבוע בכ-1.3% ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-129% מתחילת השנה, בזכות עליות חדות במניות החברות הקשורות למציאת הגז בשני קידוחים ימיים מול חופי ישראל.

 

בלטו השבוע מניות חברות הנדל"ן וחברות הפיננסים הגדולות עם ירידה של כ-3% ו-2%, בהתאמה. מניות מדד תל-טק 15 עלו השבוע בכ-0.3%.

 

קבוצת דלק, שמניותיה כלולות במדד ת"א-25, הנפיקה איגרות חוב בסך של כ-220 מיליון דולר. "התעשייה האוירית" – חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח ובמכירה של כלי טיס, הנפיקה השבוע אג"ח בסך של כ-120 מיליון דולר לציבור. סך הנפקות של אג"ח ע"י הסקטור העסקי, מתחילת השנה, מגיע לכ-7 מיליארד דולר – גבוה בכ-45% לעומת סך הנפקות אג"ח חברות בכל שנת 2008.

 

ממשלת ישראל גייסה השבוע כ-320 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח. מתחילת השנה גייסה הממשלה בשוק איגרות החוב המקומי כ-15.4 מיליארד דולר, גבוה במעט מהסכום שגויס על-ידה בכל שנת 2008.