סקירה שבועית 22-26 בנובמבר 2009

שבוע המסחר הרביעי של חודש נובמבר, בבורסה בתל-אביב, התאפיין במגמה מעורבת בדומה לשבוע הקודם.

 

מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-1% והשלים עלייה של כ-65% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 ירד השבוע בכ-1.5%, אך ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-134% מתחילת השנה, בזכות עליות חדות במניות החברות הקשורות למציאת הגז בשני קידוחים ימיים מול חופי ישראל.

 

מניות חברות הפיננסים הגדולות בלטו השבוע עם עלייה של כ-3%, מניות מדד תל-טק 15 בירידה של כ-0.5%, ואילו מניות חברות הנדל"ן הגדולות ירדו השבוע בכ-4%.

 

השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב שתי הנפקות אג"ח, ע"י חברות נדל"ן, בסכום כולל של כ-180 מיליון דולר. סך הנפקות של אג"ח ע"י חברות מגיע לכ-8.3 מיליארד דולר מתחילת השנה – גבוה בכ-25% לעומת הסכום שגויס בכל שנת 2008.

 

נגיד בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.25% בפעם השנייה השנה לרמה של 1%, החל מחודש דצמבר 2009.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-7.8% ברבעון השלישי של שנת 2009 לעומת כ-8% ברבעון השני. מדובר בירידה רבעונית ראשונה מזה כשנה.