סקירה שבועית 29 בנובמבר - 3 בדצמבר 2009

שבוע המסחר בבורסה בתל-אביב, התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-3.3% והשלים עלייה של כ-70% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 שעלה השבוע בשיעור דומה, ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-143% מתחילת השנה, בזכות עליות חדות במניות החברות הקשורות למציאת הגז בשני קידוחים ימיים מול חופי ישראל.

מניות חברות הנדל"ן הגדולות ומניות הבנקים בלטו עם עלייה של כ-6%-5.5% ואילו מניות מדד תל-טק 15 עלו השבוע בכ-2% בלבד.

הבורסה השיקה ב-1 לדצמבר מדד חדש –"תל בונד שקלי". המדד כולל 19 איגרות חוב קונצרניות לא צמודות, בריבית קבועה, בשווי כולל של כ-3.7 מיליארד דולר.

הממשלה הנפיקה השבוע אג"ח בסך של כ-320 מיליון דולר. היקף הנפקות של אג"ח ע"י
הממשלה, מתחילת השנה, מגיע לכ-16.3 מיליארד דולר - גבוה בכ-10% לעומת הסכום שגויס בכל שנת 2008.