סקירה שבועית 20-24 בדצמבר 2009

שבוע המסחר הרביעי של חודש דצמבר, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-3.5% והשלים עלייה של כ-75% מהרמה בה היה בתחילת השנה. מדד ת"א-75 שעלה השבוע בכ-6%, ממשיך לבלוט עם זינוק של כ-153% מתחילת השנה.

 

מניות התל-טק ומניות חברות הנדל"ן הגדולות בלטו השבוע עם עלייה של כ-7%-6.5% ואחריהן מניות חברות הפיננסים הגדולות עם עלייה של כ-4%.

 

הבורסה הודיעה השבוע על עדכון הרכב מדדי המניות המובילים, החל מיום 3.1.2010. למדד ת"א-25 יתווספו מניות גזית גלוב, דלק קידוחים ואבנר (שתי האחרונות קשורות למציאת הגז בשני קידוחי הגז הימיים). יגרעו מהמדד מניות  כור, מגדל ביטוח ואפריקה.

 

הממשלה הנפיקה השבוע אג"ח בסך של כ-300 מיליון דולר. היקף הנפקות של אג"ח ע"י הממשלה, מתחילת השנה, מגיע לכ-17.3 מיליארד דולר - גבוה בכ-18% לעומת הסכום שגויס בכל שנת 2008.

 

בנק ישראל פרסם השבוע כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק המשיך ועלה בנובמבר, חודש שמיני ברציפות בכ-0.6%. מתחילת השנה עלה המדד המשולב בכ- 3.2%.