סקירה שבועית 10-14 בינואר 2010

שבוע המסחר השני של שנת 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בירידות שערים, ברוב המדדים המובילים.
 
מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-1.7% לאחר עלייה בכ-2% בשבוע המסחר הראשון של השנה ועלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-75 נותר ללא שינוי לאחר עלייה של כ-5.5% בשבוע הקודם וזינוק של כ-150% בשנת 2009.
 
בלט השבוע מדד ת"א-בנקים עם ירידה של כ-4% ואחריו מניות חברות הנדל"ן הגדולות עם ירידה של כ-1.8% ואילו מניות התל-טק, הגדולות נותרו השבוע ללא שינוי.
 
משרד האוצר מכר השבוע 5% ממניות בנק דיסקונט, הכלולות במדד ת"א-25, באמצעות דויטשה בנק, למשקיעים מוסדיים, בתמורה לכ-120 מיליון דולר.
 
בנק ישראל פירסם השבוע תחזית מקרו-כלכלית לשנת 2010.  מהנתונים עולה כי שיעור הצמיחה בשנת 2010 עלה לכ-3.5% לעומת תחזית קודמת של 2.5% ולעומת צמיחה חזויה של כ-0.5% בשנת 2009. שיעור האבטלה צפוי לרדת לכ-7% בשנת 2010 – נמוך בכאחוז לעומת שנת 2009.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח בסך של כ-505 מיליון דולר. היקף הנפקות אג"ח ע"י הממשלה הגיע בשנת 2009 לסכום חסר תקדים בהיקף של כ-17.4 מיליארד דולר ברוטו – גבוה בכ-20% לעומת שנת 2008.