סקירה שבועית 31 בינואר - 4 בפברואר 2010

שבוע המסחר הראשון של חודש פברואר 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25 שנותר השבוע ללא שינוי, הינו נמוך בכ-1% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-75, שירד השבוע בכ-0.3%, הינו גבוה בכ-6.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר זינוק של כ-150% בשנת 2009.

 

מניות חברות הנדל"ן הגדולות בלטו השבוע עם עלייה של כ-1%, כאשר מניות מדד התל-טק נותרו ללא שינוי ואילו מניות חברות הפיננסים הגדולות ירדו בכ-0.7%.

 

בנק לאומי, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס השבוע כ-620 מיליון דולר באמצעות אג"ח בהנפקה לציבור השנייה בגודלה, ע"י חברה, בתולדות שוק איגרות החוב בתל-אביב. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-1.2 מיליארד דולר באמצעות אג"ח, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-320 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-1.6 מיליארד דולר.

 

מנתוני בנק ישראל, שהתפרסמו השבוע, עולה כי משקיעי חוץ הגדילו את השקעותיהם במניות בתל-אביב בסך של כ-60 מיליוני דולר נטו בדצמבר וכ-1.8 מיליארד דולר בסיכום שנת 2009.

 

כמו כן, בדו"ח שהגיש השבוע לממשלה ולכנסת, צופה הבנק אינפלציה של 2.5% בשנת 2010 – שיעור התואם את טווח היעד שהציבה הממשלה (3%-1%), לעומת 3.9% בשנת 2009.