סקירה שבועית 7-11 בפברואר 2010

שבוע המסחר השני של חודש פברואר 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין במגמה מעורבת.
 
מדד ת"א-25 שנותר השבוע כמעט ללא שינוי,  נמוך בכ-0.8% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 
מדד ת"א-75, שירד השבוע בכ-1.2%, גבוה בכ-5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר זינוק של כ-150% בשנת 2009.
 
מניות הבנקים עלו השבוע בכ-0.5%, מניות מדד תל-טק 15 נותרו ללא שינוי ואילו מניות חברות הנדל"ן הגדולות ירדו השבוע בכ-1%.
 
ביום המסחר האחרון של השבוע בוצעה, בשוק המניות, הנפקה ראשונית (IPO) של חברת הביומד – "אינטק פארמה", העוסקת במחקר ופיתוח תרופות. חברה זו מתווספת ל-39 חברות ביומד הנסחרות בת"א, ששווי השוק הכולל שלהן הינו כ- 2.4 מיליארד דולר ושווי החזקות הציבור כ-1.1 מיליארד דולר.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-310 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-1.9 מיליארד דולר.
 
מנתונים שהתפרסמו השבוע ע"י הרשות לגביית מיסים עולה כי בעקבות השיפור הכלכלי במשק עלו הכנסות המדינה ממיסים בינואר 2010 בכ-10% לעומת ינואר 2009.