סקירה שבועית 14-18 בפברואר 2010

שבוע המסחר השלישי של חודש פברואר 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל-עולמית.
 
מדד ת"א-25 שעלה בכ-2.5%, גבוה בכ-1.8% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 מדד ת"א-100, עלה השבוע בכ-2.8%, גבוה בכ-3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מניות מדד תל-טק-15 הובילו השבוע עם עלייה של כ-4.2% ואחריהן מניות חברות הפיננסים הגדולות, עם עלייה של כ-2.5%. לעומת זאת, חברות הנדל"ן הגדולות עלו השבוע בכ-0.8% בלבד.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-330 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-2.3 מיליארד דולר.
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה כי מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 2010 ירד  ב-0.7%. יש לציין שבשנת 2009 הסתכמה האינפלציה בישראל ב-3.9%.
 
בנוסף, פרסמה הלשכה לסטטיסטיקה כי שיעור הצמיחה במשק ברבעון האחרון של 2009 עלה לכ-4.4% (במונחים שנתיים) לעומת צמיחה של כ-3% וכ-1.2% ברבעון השלישי והשני בהתאמה וצמיחה שלילית של כ-3.1% ברבעון הראשון של 2009.