סקירה שבועית 21-25 בפברואר 2010

שבוע המסחר האחרון של חודש פברואר 2010, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים, במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.5%, ונותר גבוה בכ-1.3% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בשיעור דומה, גבוה בכ-2.6% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מניות מדד תל-טק-15 עלו השבוע בכ-1.3%, ואילו מניות חברות הפיננסים והנדל"ן הגדולות, ירדו בכ-2.8% ובכ-1.6%, בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-330 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-2.6 מיליארד דולר.

 

בעקבות ירידת מדד המחירים לצרכן לחודש  ינואר 2010, ב-0.7%, הותיר נגיד בנק ישראל את הריבית ללא שינוי - ברמה של 1.25%, גם במרס – חודש שלישי ברציפות.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% בינואר 2010, לאחר עלייה בשיעור מצטבר של כ-3.3% ממרס 2009 ועד סוף השנה.