סקירה שבועית 7-11 במרס 2010

שבוע המסחר השני של חודש מרס 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין במגמה מעורבת.
 
מדד ת"א-25 שנותר השבוע ללא שינוי, גבוה בכ-5.5% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-0.5%, גבוה בכ-7.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדד תל-טק-15 עלה השבוע בכ-1.5%, מניות חברות הפיננסים הגדולות נותרו כמעט ללא שינוי ואילו מניות חברות הנדל"ן הגדולות, ירדו השבוע בכ-0.8%.
 
בשוק איגרות החוב, גייס הסקטור העסקי השבוע כ-200 מיליון דולר בחמש הנפקות  ומתחילת השנה גייס כ-2 מיליארד דולר, לעומת סך של כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009. הסקטור הבנקאי וחברות הנדל"ן בולטים עם גיוס של כ-42% וכ-25%,בהתאמה, מסך גיוס ההון ע"י אג"ח השנה.
 
מנתוני הלשכה לסטטיסטיקה, שהתפרסמו השבוע, עולה כי שיעור הצמיחה במשק עלה ברבעון האחרון של 2009 ב-4.9% ובסיכום שנתי עלה ב-0.7%.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-420 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3 מיליארד דולר.