סקירה שבועית 14-18 במרס 2010

שבוע המסחר השלישי של חודש מרס 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.
 
מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-0.5%, גבוה בכ-6% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בשיעור דומה, גבוה בכ-8% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדד נדל"ן-15 בלט השבוע עם עלייה של כ-2%, מדד תל-טק 15 עלה בכ-1.2% ואילו מדד פיננסים-15 נותר ללא שינוי.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-270 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3.3 מיליארד דולר.
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בפברואר והשלים ירידה של כ-1% מתחילת השנה.
 
מנתוני בנק ישראל, שהתפרסמו השבוע, עולה כי בחודש ינואר הסתכמו רכישות משקיעי חוץ באיגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד בבורסה בת"א בכ-1.9 מיליארד דולר, בדומה לסכום שהשקיעו בכל שנת 2009.

בינואר הגדילו משקיעי חוץ את השקעותיהם במניות בכ-200 מיליון דולר, וזאת לאחר שהשקיעו כ-1.7 מיליארד דולר בסיכום שנת 2009.