סקירה שבועית 21-25 במרס 2010

שבוע המסחר הרביעי של חודש מרס 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בעליות שערים, במרבית המדדים המובילים.
 
מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-1.3%, גבוה בכ-7.5% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-0.8%, גבוה בכ-9% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדד נדל"ן-15 בלט השבוע עם עלייה של כ-2.1%, כאשר מדד תל-טק 15 עלה בכ-0.9% בלבד ואילו מדד פיננסים-15 ירד בכ-0.2%.
 
הסקטור העסקי גייס השבוע כ-270 מיליון דולר באג"ח ומתחילת השנה גייס כ-2.5 מיליארד דולר, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-250 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3.5 מיליארד דולר.
 
מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% בפברואר. העלייה הרצופה במדד, מזה כשנה, מעידה על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק.