סקירה שבועית 25-29 באפריל 2010

שבוע המסחר האחרון של חודש אפריל 2010, בבורסה בתל-אביב, התאפיין בירידות שערים  בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.
 
מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-3%, נותר גבוה בכ-1.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-100, שירד השבוע בשיעור דומה, עדיין גבוה בכ-3.1% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדד ת"א פיננסים-15 בלט עם ירידה של כ-3.7%, כאשר מדדי נדל"ן-15 ותל-טק 15 ירדו בכ-2.1% וכ-1.4% בהתאמה.
 
בנק הפועלים וחברת התקשורת "פרטנר", שמניותיהם כלולות במדד ת"א-25, גייסו השבוע    כ-350 וכ-270 מיליון דולר, בהתאמה, באמצעות הנפקת איגרות חוב. בסיכום השליש הראשון של השנה גייס הסקטור העסקי כ-3.8 מיליארד דולר בשוק האג"ח, כ-40% מהסכום בהנפקות שביצעו בנקים מסחריים.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-490 מיליון דולר ובסיכום השליש הראשון של השנה גייסה כ-5 מיליארד דולר.
 
נגיד בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי - ברמה של 1.5% גם במאי.
בנוסף, פרסם בנק ישראל כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.6% במרס -עלייה רצופה מזה כשנה, המצביעה על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק.
 
בנק ישראל פרסם נתוני תחזית מאקרו-כלכלית מעודנים לשנים 2011-2010, ביניהם: צמיחה של 3.7% ו-4% בהתאמה, לעומת צמיחה בפועל של 0.7% בשנת 2009.