סקירה שבועית 23-27 במאי 2010

שבוע המסחר הרביעי של חודש מאי 2010, בבורסה בתל-אביב התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם במגמה מעורבת.

ביום רביעי, 26 במאי, היום בו נכנס לתוקף שדרוגה של ישראל ע"י MSCI מקבוצת המדינות המתפתחות לקבוצת המדינות המפותחות, נרשם בבורסה בתל-אביב מחזור שיא, בהיקף של כ-4.4 מיליארד דולר, גבוה כמעט פי שלושה מהשיא הקודם שנרשם בדצמבר 2007 ופי שלוש מהממוצע בחודשים האחרונים.

מדד ת"א-25 שעלה בסיכום שבועי בכ-0.2% נמוך בכ-3.6% מהרמה בה היה בתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009. מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-0.1% בלבד, הינו נמוך בכ-3.9% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

מדד ת"א נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-1.1%, כאשר מדדי ת"א פיננסים-15 ותל-טק 15 ירדו בכ-2.4% וכ-0.4% בהתאמה.

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-410 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-6.2 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, חודש שלישי ברציפות, ברמה של 1.5% בחודש יוני. מנתוני הלמ"ס עולה כי ברבעון הראשון של 2010 חלה האטה בקצב הצמיחה במשק, לראשונה מזה שלושה רבעונים רצופים, והתמ"ג עלה בכ-3.3% (במונחים שנתיים), לעומת כ-4.8% ברבעון הקודם.

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק, שעלה בחודש אפריל בכ-0.1% בלבד, מעיד אף הוא על התמתנות בקצב התאוששות המשק.