סקירה שבועית: 20 - 24 ביוני 2010

בשבוע המסחר הרביעי של חודש יוני נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א, בדומה למגמה הכלל עולמית, ונרשמו ירידות שערים בכל המדדים המובילים.

מדד ת"א-25 שירד בסיכום שבועי בכ-1.2%, נמוך בכ-4.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

מדד ת"א-100, שירד השבוע בשיעור דומה, נמוך בכ-4.2% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

מדדי תל-טק-15 ות"א פיננסים-15 הובילו השבוע עם ירידה של כ-2.7%. מדד ת"א נדל"ן-15 ירד השבוע בכ-1.3%.

הבורסה הודיעה היום על העדכון החצי שנתי של הרכבי מדדי המניות, שייכנס לתוקף  החל ב-1 ביולי 2010. השינוי העיקרי הוא הצטרפותם של  "קבוצת עזריאלי" ו" ישראמקו" למדד ת"א-25, במקום "אורמת" ו"הראל השקעות" שייגרעו ממנו.

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-220 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-7 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה במאי בכ-0.1%, בדומה לחודש הקודם והשלים עלייה של 1.5% מתחילת השנה.

מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק נותר באפריל ללא שינוי, ברמה של 6.9%.