סקירה שבועית 4-8 ביולי 2010

בשבוע המסחר הראשון של חודש יולי נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א, בדומה למגמה הכלל עולמית, ובסיכום שבועי נרשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים.
 
מדד ת"א-25 שעלה בסיכום שבועי בכ-2.7%, נמוך בכ-4.8% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בשיעור דומה, נמוך בכ-4.9% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
בלטו השבוע מדדי ת"א-פיננסים ות"א נדל"ן-15 עם עלייה של כ-4.5% וכ-2.4% בהתאמה. מדד תל-טק 15 עלה השבוע בכ-1.4%.
 
מתחילת יולי, גייס הסקטור העסקי כ-160 מיליון דולר בארבע הנפקות של אג"ח לציבור. סך הנפקות של אג"ח לציבור ולמוסדיים מגיע לכ-5.5 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-220 מיליון דולר ובסיכום המחצית הראשונה של 2010 גייסה כ-7.5 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, חודש רביעי ברציפות, ברמה של 1.5% בחודש יולי.
מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ הזרימו לשוק המק"מ בת"א כ-900 מיליון דולר, במאי, ובמקביל משכו כ-790 מיליון דולר משוק המניות. יצוין כי מגמה זו, שהחלה בפברואר השנה, נובעת מהתאמות תיקים של המשקיעים לסיווג החדש של ישראל כמדינה מפותחת במדדי ה-MSCI החל מה-26 למאי.