סקירה שבועית 11-15 ביולי 2010

בשבוע המסחר השני של חודש יולי נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א, בדומה למגמה הכלל עולמית, ובסיכום שבועי נרשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים.

מדד ת"א-25 שעלה בסיכום שבועי בכ-1.9%, עדיין נמוך בכ-2.9% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009. מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-2%, נמוך אף הוא בכ-2.9% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

מדד תל-טק 15, המושפע מהמסחר בנאסד"ק, בלט השבוע עם עלייה של כ-4.6%. מדד פיננסים ומדד נדל"ן-15 עלו השבוע בכ-2.2% ובכ-0.5% בהתאמה.

"החברה לישראל", שמניותיה כלולות במדד ת"א-25, גייסה כ-267 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור. שתי חברות נדל"ן הנפיקו השבוע אג"ח בסכום כולל של כ-160 מיליון דולר. סך הנפקות של אג"ח לציבור ולמוסדיים מגיע לכ-6 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-250 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-7.8 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.