סקירה שבועית 18-22ביולי 2010

בשבוע המסחר השלישי של חודש יולי נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א, בדומה למגמה הכלל עולמית, ובסיכום שבועי נרשמה מגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25 שעלה בסיכום שבועי בכ-0.6%, עדיין נמוך בכ-2.3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-0.1%, נמוך בכ-3.0% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-0.6%, ואילו מדד תל-טק 15 ומדד פיננסים ירדו השבוע בכ-5.7% וכ-0.3%, בהתאמה.

 

בנק ה"פועלים", שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס כ-395 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור, השנייה השנה. סך הנפקות של אג"ח לציבור ולמוסדיים ע"י חברות מגיע לכ-6.3 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009, כ-36% מהסכום גויס ע"י הסקטור הבנקאי.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-240 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-8 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

                                        

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה ב-0.3% ומתחילת השנה עלה ב-0.7% בלבד. שיעור האבטלה המשיך לרדת והגיע לכ-6.5% במאי לעומת כ-7.1% בתחילת השנה. כמו כן, שיעור הצמיחה במשק, ברבעון הראשונה של 2010, עודכן ל-3.4% (במונחים שנתיים) לעומת 3.6% בדיווח קודם.

 

המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.1% ביוני, עפ"י פרסומי בנק ישראל, בדומה לחודשיים הקודמים. נתון זה מעיד על עלייה מתונה בפעילות במשק.