סקירה שבועית 1-5 באוגוסט 2010

בשבוע המסחר הראשון של חודש אוגוסט נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א, בדומה למגמה הכלל עולמית, ובסיכום שבועי נרשמו עליות שערים.
 
מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-2.8%, גבוה בכ-0.4% לעומת תחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.
 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-3.2%, עדיין נמוך בכ-0.3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדדי נדל"ן-15 בלט השבוע  עם עלייה של כ-3.4%. מדדי תל-טק 15 ות"א פיננסים עלו השבוע בכ-1.7%.
 
שלוש חברות נדל"ן גייסו השבוע כ-230 מיליון דולר, בהנפקות של אג"ח לציבור. סך הנפקות של אג"ח לציבור ולמוסדיים ע"י חברות מגיע לכ-6.9 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-230 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-8.5 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
מנתוני בנק ישראל עולה כי בחודש יוני 2010 נבלמו מימושי מניות ע"י משקיעי חוץ, שאפיינו את ארבעת החודשים האחרונים בעקבות שדרוג ישראל לקבוצת השווקים המפותחים ע"י MSCI.