סקירה שבועית 8-12 באוגוסט 2010

בשבוע המסחר השני של חודש אוגוסט נמשכה התנודתיות במסחר בבורסה בת"א ובסיכום שבועי, בדומה לבורסת העיקריות בעולם, נרשמו ירידות שערים בכל המדדים.

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-0.8%, נמצא ברמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-1.3%, עדיין נמוך בכ-1.3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

מדד תל-טק-15 בלט השבוע עם ירידה של כ- 4.5% ומדד נדל"ן 15 ירד השבוע בכ-2%.

חמש חברות נדל"ן גייסו השבוע כ-100 מיליון דולר, בהנפקות של אג"ח לציבור. סך הנפקות של אג"ח לציבור ולמוסדיים ע"י חברות מגיע לכ-7.0 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-260 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-8.8 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.