סקירה שבועית 15-19 באוגוסט 2010

שבוע המסחר השלישי של חודש אוגוסט בבורסה בת"א, בדומה לבורסות מובילות בעולם, התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-2%, גבוה בכ-1.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-1.8%, גבוה בכ-0.2% בלבד מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדדי ת"א פיננסים ונדל"ן-15 בלטו השבוע עם עלייה של כ-2.6%. מדד תל-טק 15 עלה השבוע בכ-0.8%.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-290 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-9.1 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מנתוני הלמ"ס עולה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ברבעון השני של 2010 בכ-4.7% (במונחים שנתיים), לאחר עלייה של כ-3.6% ברבעון הראשון של השנה. בסיכום המחצית הראשונה של 2010 עלה התמ"ג בכ-4.1%, לאחר עלייה של כ-3.3% במחצית הקודמת וירידה של כ-1.5% במחצית הראשונה של 2009.

 

כמו כן, מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה בחצי אחוז והשלים עלייה של 1.2% מתחילת השנה.