סקירה שבועית 22-26 באוגוסט 2010

שבוע המסחר הרביעי של חודש אוגוסט בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות והסתכם במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-1.9%, נמוך בכ-0.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע כ-1.7%, נמוך בכ-1.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-1%, כאשר מדד ת"א-פיננסים נותר ללא שינוי ואילו מדד תל-טק 15 ירד בכ-1.7%.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-230 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-9.3 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי, ברמה של 1.75%.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה ביולי בכ-0.2%. עלייה זו, בהמשך למגמה זה יותר משנה, מעידה על המשך צמיחת המשק. מתחילת השנה עלה המדד המשולב בכ- 2.4%.