סקירה שבועית 12-16 בספטמבר, 2010

שבוע המסחר השני של חודש ספטמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות והסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

 

מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-0.3%, גבוה בכ-2.6% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שעלה השבוע כ-0.2%, גבוה בכ-2.1% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד תל-טק 15, המושפע מהמסחר בנאסד"ק, ומדד נדל"ן-15 עלו השבוע בכ-1.9% וכ-1% בהתאמה, ואילו מדד ת"א-פיננסים ירד בכ-2.9%.

 

הסקטור העסקי גייס מתחילת החודש כ-1 מיליארד דולר באמצעות שמונה הנפקות אג"ח לציבור. כ-860 מיליון דולר, מתוכם, גויסו ע"י הסקטור הבנקאי.  מתחילת השנה גייסו חברות כ-8.3 מיליון דולר בשוק האג"ח, לעומת כ-9.3 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-450 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-10.1 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי בחודש יולי 2010 התחדשו ההשקעות של תושבי חוץ במניות בתל-אביב והסתכמו בכ-220 מיליון דולר נטו, לאחר מימושים נטו של כ-1.9 מיליארד דולר בחודשים פברואר-מאי.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן שעלה בכ-0.5% באוגוסט ובכ-1.6% מתחילת השנה, וכן העלתה את תחזית הצמיחה השנתית ל-2010 מ-3.7% ל-4.1%.