סקירה שבועית 3-7 באוקטובר, 2010

שבוע המסחר הראשון של חודש אוקטובר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודות שערים והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-0.8%, גבוה בכ-6.2% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע כ-0.9%, גבוה בכ-5% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-2.2%, כאשר מדד תל-טק 15 ות"א-פיננסים ירדו בכ-3% ובכ-1.7% בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-475 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

נגיד בנק ישראל הודיע, בסוף ספטמבר, על העלאת הריבית במשק ברבע אחוז, השלישית מתחילת השנה, לרמה של 2.0% החל באוקטובר.

 

בנק ישראל עדכן את התחזית המאקרו-כלכלית לשנת 2010, לפיה התמ"ג יעלה בסיכום שנתי בכ-4.0% (3.7% עפ"י תחזית קודמת) ושיעור האבטלה צפוי להסתכם בכ-6.3% בממוצע שנתי.