סקירה שבועית 10-14 באוקטובר, 2010

שבוע המסחר השני של חודש אוקטובר, בבורסה בת"א, התאפיין בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

 

מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-3.3%, גבוה בכ-9.7% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה  של כ-75% בשנת 2009. יצוין כי השבוע שבר המדד את השיא בו היה ב-6 באפריל 2010.

 

מדד ת"א-100, שעלה השבוע כ-3.6%, גבוה בכ-8.8% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד נדל"ן-15 בלט השבוע עם עלייה של כ-6.8%. מדדי ת"א פיננסים ותל-טק 15 עלו השבוע בכ-4.4% ובכ-0.7% בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-480 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-11.5 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 
בנק ישראל פרסם השבוע סקירה כלכלית לחודשים מאי-אוגוסט 2010. מהסקירה עולה כי התאוששות המשק הישראלי, מהמשבר הכלכלי, נמשכת. השיפור מקיף את רוב הענפים במשק ושיעור האבטלה חזר לרמה הנמוכה, 6.2%, בו היה ערב המשבר.