סקירה שבועית 17-21 באוקטובר, 2010

שבוע המסחר השלישי של חודש אוקטובר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.
 
מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-1.2%, גבוה בכ-11% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009. יצוין כי ביום חמישי, ה-21 באוקטובר, הגיע המדד לשיא חדש של 1272.25 נקודות.
 
מדד ת"א-100, שעלה השבוע בשיעור דומה, גבוה בכ-10% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.
 
מדד נדל"ן-15 עלה השבוע בכ-1.7%, ומדדי ת"א פיננסים ותל-טק 15 עלו בכ-1%.
 
ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-350 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-12 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.
 
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בספטמבר וב-1.9% מתחילת שנת 2010.