סקירה שבועית 24-28 באוקטובר, 2010

שבוע המסחר האחרון של חודש אוקטובר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-0.1%, גבוה בכ-11% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009. יצוין כי ביום שני, ה-25 באוקטובר, הגיע המדד לשיא חדש של 1275.11 נקודות.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בשיעור דומה, גבוה בכ-10% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד נדל"ן-15 ות"א פיננסים ירדו השבוע בכ-1.7% ובכ-1.1%, בהתאמה, ואילו מדד תל-טק 15, המושפע מהמסחר בנאסד"ק, עלה בכ-2.5%.

 

משרד האוצר מכר השבוע את יתרת החזקותיו 11.7% ממניות בנק דיסקונט – הכלולות במדד ת"א-25, למשקיעים מוסדיים באמצעות בנק ההשקעות Citigroup, בתמורה לכ-230 מיליון דולר.

 

השבוע בוצעו ארבע הנפקות בשוק המניות, בהיקף של כ-240 מיליון דולר, ושלוש הנפקות של אג"ח חברות, בסכום כולל של כ-85 מיליון דולר. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק המניות כ-2.7 מיליארד דולר – גבוה בכ-50% מהיקף הגיוס הכולל בשנת 2009, וכ-9 מיליארד דולר באמצעות אג"ח - בדומה לסכום שגויס בכל השנה הקודמת.

 

נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, בנובמבר, ברמה של 2.0%.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי, שיעור האבטלה במשק בחודש אוגוסט היה דומה לחודשיים הקודמים והסתכם בכ-6.3%. שיעור האבטלה מתחילת שנת 2010 ירד ב-0.9%.