סקירה שבועית: 7-11 בנובמבר, 2010

שבוע המסחר השני של חודש נובמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-2%, עדיין גבוה בכ-8.3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-1.9%, גבוה בכ-7.6% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדד תל-טק 15 ונדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-2% ומדד ת"א-פיננסים ירד בכ-0.9%.

 

שש חברות הנפיקו אג"ח, השבוע, בסכום כולל של כ-330 מיליון דולר. מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק המניות כ-9.5 מיליארד דולר באמצעות אג"ח, גבוה במעט מהסכום שגויס בכל השנה הקודמת, כ-60% ע"י בנקים וחברות נדל"ן.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-265 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-12.9 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מפרסומי בנק ישראל עולה כי הגירעון בתקציב הממשלה צפוי להסתכם בכ-4% מהתוצר ב-2010 לעומת כ-5% בשנת 2009.