סקירה שבועית: 21-25 בנובמבר, 2010

שבוע המסחר הרביעי של חודש נובמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

 

מדד ת"א-25, שירד השבוע בכ-0.2%, גבוה בכ-10.2% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-0.3%, גבוה בכ-9.3% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009

 

מדדי ת"א פיננסים ונדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-1.0% וכ-0.5%, בהתאמה ואילו מדד תל-טק 15 נותר ללא שינוי.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-340 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-13.6 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, בדצמבר, ברמה של 2.0%.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, המשיך לעלות באוקטובר – ב-0.1%, בדומה לחודשיים הקודמים, לאחר עלייה של כ-2.5% מתחילת השנה.